Д-р Джейн Уилямс, Директор научен развой, КиндиРу

Музиката и ритъмът предоставят:

• Вътрешно чувство за ритъм, време, баланс и последователност, а от там – плавни движения.
• Координирана интеракция на различни мускулни системи и сензорни модели, напр. координация око/крак – ръка.
• Развивайки се и усъвършенствайки се чрез едновременно узряване и придобиване на опит, пространственото осъзнаване на детето се развива.
• Последователност, скорост и навременни реакции са важни за развитието на координация око/крак – ръка.
• Ритъмът и следването на последователност са от ключово значение за разбирането на математиката.

За повече и информация и още музикална забава, заповядайте при нас!

Очакваме Ви!