Заниманията чрез движение предоставят един от най-добрите начини за насърчаване на осъзнаване на тялото, тъй като движението предоставя множество сензорни съобщения от сухожилията, мускулите и кожата. Осъзнаването на тялото е съществено възприятие и е важно за процеса на учене в училище.

Вие може да помогнете на детето си да осъзнае тялото си чрез масажи и всекидневни занимания. Наричайте с имена техните крайници, докато го изсушавате с хавлия (по-мека или по-груба) или правите занимания с тях, например игра на ръчна количка (децата лягат на пода и се набират на ръце, а родителите им ги хващат за таза, бедрата или глезените, като ги повдигат от пода и по този начин заедно се придвижват напред и назад).

Посещавайте паркове особено такива, в които има оборудване, на което детето ви да подскача, да се люлее и пързаля, както и катери. По този начин децата се учат да контролират своите части на тялото. Стимулации на вътрешното ухо (търкаляне, въртене, с главата надолу и подскачане) също са важни за добрия контрол над тялото. Детското разбиране за техния свят се развива чрез сензорна стимулация (зрение, слух, допир, мирис, вкус).

Играйте игри включващи ръце, пръсти и стъпала ( например вдигането на топчета за игра от пода с пръстите на краката). Към такива игри може да прибавите и забавни стихчета и песни. Извеждайте децата си на разходка и ги оставете да проучат заобикалящата ги среда. Добре е децата да тичат боси , ако обстоятелствата го позволяват.
Децата имат нужда от повторяемост на движения и упражнения, за да „запълнят“ нови части от картата на тялото, чрез усещания в мускулите и сухожилията им.
Мозъкът натрупва спомени не само за самото тяло, но и информация за техните части от тялото (разположението им в пространството), тегло, размер, ограничения и гъвкавост.

„Дали ще се побера?“ е един от въпросите, които често минава през ума на едно дете.