Ритъм и музика

Д-р Джейн Уилямс, Директор научен развой, КиндиРу Музиката и ритъмът…