Уолаби

Малките кенгура – уолаби са майстори на скачането.

Децата на възраст от 2 години са в етап, на който всяко полукълбо на мозъка им може да контролира движенията на съответната страна на тялото.

Децата в клас Уолаби започват да движат части на тялото си независимо една от друга. Техниката на масаж “крокодил” се ползва всеки час, тъй като спомага за развитие на координацията и заместването на първичните рефлекси с осъзнати.

Танците помагат на децата да се движат и да мислят едновременно, спазвайки ритъма. Визуалното проследяване на дума и образ, броенето и ученето на цветове продължава.

Възможността да се прави едно движение с десните ръка или крак, а друго с левите, е важен етап от развитието на детето и преход към етапа на кръстосани движения. Етап, важен за интегрирането на функциите на мозъка и правилното му развитие.