За програмата

КиндиРу е научно обоснована сензорно-моторна перцептуална програма и представлява система от занимания и игри, които стимулират интелектуалното,емоционалното, социалното и физическото развитие на бебетата и децата. На практика програмата е „неврология, облечена в игра”.
Съобразена е с възрастовите потребности и възможности на детето, работи за постигане на неврологичните показатели, характерни за съответната възраст, и не на последно място помага на вас, родителите, да станете първия учител на своето дете.
Образователната ни програма обхваща поредица от 9 класа, сформирани по възрастов принцип. Всяка седмица в час ще научавате какво е необходимо за оптималното развитие на мозъка и тялото на детето ви и чрез какви двигателни и сензорни стимулации да го подпомагате. В нашата учебна година може да се включите по всяко време. Тя е с продължителност 4 срока, всеки от които продължава по 11 седмици.
КиндиРу децата се отличават в класната стая и развиват:

  • Баланс, координация, двигателна активност.
  • Концентрация – учат се да следват указания и инструкции.
  • Самочувствие и социални умения за работа в екип.
  • Визуални и езикови умения, които подготвят прехода към фазата четене.
  • Силни ръце, пръсти и гръб – важни за фазата писане.
  • Усещане за последователност и ритъм – необходими за ученето на математика и логическите науки.

Нашата образователна програма е последователна и следва естествените етапи на развитие в ранното детство.

Академична

Децата на GymbaROO / KindyROO пристигат в училище, готови за учене.

Научете повече

Физическа

GymbaROO / KindyROO поставя основите на спортната сила и успех.

Научете повече

Емоционална

Децата на GymbaROO / KindyROO се развиват щастливи и уверени.

Научете повече

Социална

В GymbaROO / KindyROO, децата стават социално умели и емоционално зрели.

Научете повече
Структура

Нашите класове помагат на децата да експериментират, използвайки набор от динамични и статични дейности. Всички наши класове следват подобна структура и включват:

СВОБОДНА ИГРА Време за забавление и изследване на оборудването
РИТЪМ Пеене, танци, тренировки и игри, за изграждане на основни умения
СПОРТ Катерене, скокове, спускане, люлка и баланс с помощта на нашето оборудване
МУЗИКА Игри с музикални инструменти и дъгов парашут
ДОМАШНО KINDYROO Информация за детското развитие и родителските умения
Класове

<h2 style=“color: #8c54a1;“><strong>See which class is suitable for your child’s age:</strong></h2>

<h5 style=“padding: 15px;“><span class=“font-203196″><strong>Platypus </strong><i style=“font-weight: normal;“>- from 6 weeks to crawling</i></span></h5>

<h5 style=“padding: 15px;“><span class=“font-203196″><strong>Wombat </strong><i style=“font-weight: normal;“>– from crawling to walking</i></span></h5>

<h5 style=“padding: 15px;“><span class=“font-203196″><strong>Penguin </strong><i style=“font-weight: normal;“>– from walking to 18 months</i></span></h5>

<h5 style=“padding: 15px;“><span class=“font-203196″><strong>Koala </strong><i style=“font-weight: normal;“>– from 18 mths to 2 y.o.</i></span></h5>

<h5 style=“padding: 15px;“><span class=“font-203196″><strong>Wallaby </strong><i style=“font-weight: normal;“>- from 2 y.o. to 2y. 6mths.</i></span></h5>

<h5 style=“padding: 15px;“><span class=“font-203196″><strong>Kangaroo </strong><i style=“font-weight: normal;“>- from 2y. 6mths. to 3 y.o.</i></span></h5>

<h5 style=“padding: 15px;“><span class=“font-203196″><strong>Possum </strong><i style=“font-weight: normal;“>- from 3y.o. to 4 y.o.</i></span></h5>

<h5 style=“padding: 15px;“><span class=“font-203196″><strong>Emu </strong><i style=“font-weight: normal;“>- from 4 y.o. to 5 y.o.</i></span></h5>

<p style=“text-align: left; color: black;“><span class=“font-218970″><strong>Practice babies</strong> – to enrol please call your centre. It only applies to children enrolled in Platypus and Wombat classes.</span></p>
<p style=“text-align: left; color: black;“><span class=“font-218970″><strong>Practice children</strong> – to enrol please call your centre. It only applies to children enrolled in Penguin, Koala, Wallaby, Kangaroo, Possum, Emu classes.</span></p>