Консултация

Загрижени сте за вашето дете?

КиндиРу ви предлага индивидуална консултантска услуга за  бебета и деца в училищна възраст с проблеми в неврологичното развитие, често свързана със запазени примитивни рефлекси, липсващи или забавени етапи на развитие, сензорни, обучителни или поведенчески предизвикателства. Изследванията показват, че здравословното неврологично развитие е в основата на социалния, емоционалния, физическия и академичния успех.

Невро-моторната програма КиндиРу се фокусира върху възстановяването, укрепването на основните нервни структури, които формират основата за движение, учене, поведение и когнитивно функциониране. Пренастройването на нервните пътища и отключването на силата на невропластичността носи реални резултати и подобряване на функционирането на всички възрастови групи.

Какъв е нашия подход в неврологичното развитие?

Той се основава на рефлексно-сензорно-моторно-перцептивния път на развитие. Обученият КиндиРу консултант идентифицира неврологичните несъответствия, които са засегнали физическото, социалното, емоционалното или академичното функциониране на детето. Консултантът изготвя индивидуална програма за интегриране на запазените примитивни рефлекси и подобряване на сензорните, двигателните и възприятията за развитие. Всяка програма включва много специфични упражнения за развитие, включително тактилни, вестибуларни, визуални и слухови практики. Те имат за цел да обучат мозъка да обработва и управлява мултисензорния си вход, да подпомага функционирането на двигателната система и да развива възприятието, което е в основата на цялото учене и поведение.

Оценката включва откриването на запазени примитивни рефлекси, проверка на сетивното функциониране на детето и двигателните му умения, възприятията и неврологичните способности. Тя включва оценка на зрителния и слухов капацитет на детето и способността за комуникация. Храненето и общото здраве също могат да бъдат разгледани. Този процес може да отнеме два часа. След анализ на резултатите от срещата за оценка се изготвя индивидуална програма за домашна работа.

Кой ще има полза?

1. Бебета и деца до предучилищна възраст с:

 • Незрялост в развитието
 • Бебета със забавени или пропуснати ключови етапи на развитие или родени преди термина
 • Малки деца, които са закъснели или пропуснали да пълзят, не могат да се катерят, не са склонни да изследват света около тях или се придържат преклаено много към възрастните, които ги отглеждат
 • Деца стигнали предучилищна възраст, без да скачат, маршируват, прескачат и имат слаба координация, забавена латералност, трудности в речта или продължителна тревожност при раздяла, както и поведенчески проблеми

2. Деца в училищна възраст с:

 • Затруднения в обучението
 • Забави в училищната готовност
 • Академично несправяне
 • Нарушения на дефицита на вниманието
 • Аутистични синдроми
 • Поведенчески аномалии
 • Проблем с учене, запомняне, концентрация и мотивация

Какво прави успешна една програма за неврологично развитие?

 • Инструкциите и демонстрациите за всяко упражнение или задача
 • Програмата, в зависимост от тежестта на затрудненията, може да варира от 10 до 30 минути и трябва да се провежда два пъти на ден
 • Трябва да се обърне внимание на инструкциите и продължителността на всяко упражнение за развитие
 • Родителят и детето се насърчават да сработят заедно
 • Интензивността, честотата и продължителността ще направят огромна разлика в резултатите
 • Програмата може да отнеме от 10 до 12 месеца

Кога родителите могат да видят ползите от програмата?

Вероятно родителите ще видят резултати до седмици, но пълната полза от програмата може да отнеме много месеци, поради скоростта, от която мозъкът трябва да стане по-ефективен.

Приемете, че  програмата за  неврологично развитие на КиндиРу е като практикуването на пианото. Чрез практиката детето овладява инструмента. Колкото повече практикува, толкова по-квалифицирано ще става то. Така е и с нашата програма.  Две петнадесетминутни сесии на ден в продължение на няколко месеца ще донесат повече подобрения, отколкото нередовни практики през ден.

Първоначалната консултация струва 180 лева и продължава два часа. Последваща консултация е 80 лева. 

Как да се запишете?

МОЛЯ, обърнете внимание, че конкретният ден и час ще уточните с колегите след приключване на регистрацията

1. Избирате град , център и час от седмичната програма,която ще намерите тук. 

2. Регистрирате се и плащате

3. Попълнете моля грижливо въпросника, който ще намерите в родителския си портал. Така консултанта ни ще бъде максимално подготвен за срещата с Вас и детето.

Специалистите по невро-моторни незрялости на КиндиРу освен, че са сертифицирани по методиката от централния ни офис в Австралия  са и  специалисти психолози, логопеди, кинезитерапвти, педиатрични сестри.

Консултациите на КиндиРу не са медицинска услуга и не водят до медицински препоръки. За проблеми, изискващи намесата на лекар се свържете с Вашият такъв.