Пишете ниОставащ брой символи: 500

Информация за представители

1. Как може да станете собственик на КиндиРу център?

В КиндиРу работим на принципа на франчайзинга, тъй като той дава възможност за бързо развитие на пазара и ще осигури достъп на повече деца до програмата на КиндиРу. За да бъдете успешен собственик на КиндиРу център, ще са ви необходими: желание и умение за работа с деца, енергия и мотивация. Вие или вашият учител трябва да имате подходяща квалификация (учител, здравен работник, физиотерапевт, психолог).

2. Какви са предимствата за собствениците на центрове:

  • Гарантирана територия, в която друг няма право да развива КиндиРу центрове
  • Доказана международна марка и програма със сериозен научен и маркетинг опит
  • Не е необходим голям начален капитал
  • Достъп до обучение и професионално развитие за вас и екипа ви
  • Гъвкаво работно време

Ставайки част от франчайзинговата структура на КиндиРу, вие ще избегнете значителна част от несигурността около започването на собствен бизнес.

Ще получавате подкрепа от централните офиси на КиндиРу в България и Австралия.

За повече информация се свържете с нас