Ему

Много специфични са заниманията в клас Ему. Упражнения за развитие на сила в раменния пояс, които спомагат за фина корекция на координацията, концентрацията и двигателните умения, се редуват с работа за фина моторика и развитие на координация око-ръка.

Груповите игри са по-сложни и насърчават работа в екип. Езиковата и слуховата памет се тренират с все по-комплексни занимания, които подготвят децата за етапа грамотност. Музика, ритъм и танц присъстват във всеки час.

За да се адаптират по-лесно към училищна среда, децата трябва да имат умения за осъзнати и автоматични движения. Те трябва да бъдат в състояние да използват една част от тялото си, независимо от други части, да могат да преминат с ръка над средната линия на тялото си във вертикална, хоризонтална и странична посока и да могат да седят на едно място. Завършилите клас Ему са практикували всичко това и са подготвени за преход към училище.