Пингвин

Сега бебета са проходили и често се клатушкат като пингвини. Това е вълнуващ период – децата са в изправено положение и светът им изглежда доста по-различно.

Това е етап, в който и двете страни на тялото им работят едновременно и заниманията в клас Пингвинче са насочени към подобряване на баланса и мускулния тонус чрез упражнения и танци.

Концентрация на тази възраст е кратка, но започваме работа за слухова памет чрез повторението на детски стихчета. Започва запознаването на децата с тези странни неща, наречени думи. Визуалното проследяване на дума сега е също част от всеки клас. Способността да разберат и изпълняват прости инструкции е цел през тези месеци.