Д-р Джейн Уилямс обучи преподавателки в софийски детски градини, които въвеждат КиндиРу

13 септември 2016 г., София

Д-р Джейн Уилямс,  дъщеря на основателката на австралийската програма КиндиРу и международно признат авторитет в областта на ранното детско развитие, обучи преподавателки и екипи на четири детски градини в София, които въвеждат пилотно програата.  Пилотният проект на Столична община и КиндиРу България ще се реализира през учебната 2016-2017 г. в ДГ №134 с директор Ирина Якимова, ДГ №19 с директор Афродита Ильовска, ДГ №127 с директор Татяна Бакалова и ДГ №172 с директор Иванка Иванова.

„Да отключим потенциала за учене“  е уникална програма на КиндиРу България,  която се основава на най- новите изследвания за развитието на човешкия мозък.  Тя е базирана на австралийската система за ранно детско развитие,  чиито създател е д- р Маргарет Сасе.  Целта й е да подпомогне стимулирането на развитието на мозъка и на центровете,  важни за академично учене.  Чрез специфична,  научно обоснована методика се подобряват основните умения на децата за овладявае на тялото и се извършва подготовка за социалното и емоционалното им поведение в класната стая.  Програмата за детските градини представлява комплекс от упражнения,  съобразени с възрастта на децата.  Чрез ежедневни 25- минутни занимания се потискат първични рефлекси,  спомага се за интегриране на всичките 7  сетива. ( Към познатите 5  сетива са включени още 2 –  балансът и проприоцепцията –  осъзнаването на тялото.)

Dr. Jane Williams

Програмата е както за напълно здрави деца,  така и за деца с проблеми в развитието. Професионалистите от екипа на КиндиРу България бяха обучени и получиха сертификати от д-р Уилямс и за работа с деца с проблеми, които в момента остават необхванати от традиционната медицина в България. „Резултатите, които се получават вследствие методиката на КиндиРу, са изненадващи дори за лекари с дългогодишна практика“, обясни Мая Василева, представител на КиндиРу за Европа.

В Австралия системата е въведена в детските градини,  ползва се в редица основни училища.  Резултатите,  отчетени чрез национално представително изследване,  са по-висока езикова и математическа грамотност  у децата,  които са посещавали заниманията по програмата в сравнение с връстниците им,  които не са участвали.  Участвалите деца пишат по-красиво  от връстниците си.  Те се съсредоточават по-успешно  в час, седят по-правилно,  проявяват ангажираност към учебния процес.  Те имат по-овладяно поведение в свободните игри  и междучасията.  Тези деца по-лесно следват инструкции, по-бързо и точно усвояват нов учебен материал.  Основното достижение е, че видимо се повишава неврологичната възраст на децата.

В България КиндиРу присъства от 1 юни 2014  г.  За този кратък период са разкрити 21  центъра в 12  града на страната.  Хиляди български родители вече са убедени в ефекта от програмата и с радост възпитават здрави и умни деца с помощта на екипа от професионалисти на КиндиРу България.