Играта е едно от най-важните занимания в деня на едно бебе. Проучванията сочат за връзка между развитието на „мислещите“ части на мозъка и развитието на частта от мозъка, отговорна за движението и активната игра.

Вече се знае, че развитието на движенията и уменията за мислене са много тясно свързани. Уменията за мислене се развиват в резултат на предоставени възможности за активна игра на бебета и деца. Уменията за движение са увеличават от развитието на уменията за мислене. Това е много точно, особено когато заниманията се повтарят и мозъка се учи да предполага следващи движения и посоки. По този начин бебетата в последствие развиват гладки, зрели модели на движение.

Професор Адел Даймънд (Adele Diamond) от университета „Британска Колумбия“ в Канада, изучава връзките между развиващия се мозък и движението. В преглед на проучване на тема развитие на мозъка, проф. Даймънд съобщава, че увеличаващият се брой изследвания в различни области на науката е подобрило разбирането ни за това колко е тясна връзката между мозъка и тялото.

Даймънд обяснява, че уникалният генетичен код на детето влияе върху това как факторите на околната среда се отразяват на развитието на мозъка и тялото. Въпреки това, генетиката също може да бъде оформена от различните преживявания на детето и околната среда, в което е отраснало. Изследвания сочат, че бебе или дете, на което е предоставена възможността да играе и да расте в стимулираща и любяща обстановка, има повече възможности да реализира пълния си генетичен потенциал на умствения и физически капацитет.

Има и много тясна връзка между умственото здраве и физическото здраве. Това как едно дете мисли и се чувства, се отразява на  функции на тялото му. Умственото благосъстояние е афектирано от качеството на социалната среда на детето. Типа връзки, които детето осъществява с другите, оформя неговите мисли, представи, (дори и представи за себе си) и действията. Когато бебето е ангажирано в позитивни връзки, то не преживява високи нива на стрес (който стрес би се отразил както на психическото, така и на физическото здраве). Обратното също е вярно. Ако тялото на бебето не е здраво, това ще се отрази на мисленето и на това как реагира емоционално. Когато бебето е ангажирано в игра, неговият мозък работи по-добре, мисленето му е по-бързо и настроението му е по-добро.

Играта предоставя на бебето множество възможности за развитие. То се движи и затвърждава  движения, които стимулират мислещата част от мозъка. То развива конструктивни социални връзки, които предизвикват позитивно усещане за себе си, мотивация и вяра в себе си. Тези умствени образи вдъхновяват чувство на благосъстояние, което го насърчава в по-голяма възраст да играе навън и да научава повече за света около себе си  и за себе си. Каналът за обратна информация между мозъка и тялото е непрекъснат . Движенията стават все по-усъвършенствани, а умствения капацитет все по-изтънчен/суфистициран, за да може детето да се справя с увеличаващите се изисквания на всекидневния живот. Възможността за игра е много повече от забавление – тя предоставя на детето възможност да се развие до пълния си потенциал, както физически, така и психически.

 

Игри, които можете да играете с бебето си

 

Танц: Ring a rosie          

Ring a ring a rosie                 хванете бебето под мишници и се завъртете около себе си

A pocket full of posie           завъртете се в другата посока

A tissue, a tissue,                  повдигнете бебето нагоре

We all fall down!                  Спуснете го надолу!

 

Летене/сърфиране

Легнете по гръб, свийте колене и повдигнете краката си така, че прасците да са успоредна на пода. Поставете бебето да легне по коремче върху краката ви. Придържайте ръцете на бебето  в страни, като крила на птица и движете краката си нагоре и надолу. Може да движите краката си по-енергично при по-големите бебета, за да внесете малко забава и оживление.

 

Песен:  Let’s go flying

Let’s go flying, flying, flying

Let’s go flying, this fine day!

Стихче: Wash your lovely face.  Правете бавни движения с пръсти върху лицето на бебето.

Wash your lovely face

Wash your lovely face

Rub and scrub and rub and scrub

And wash your dirty face.