Време по коремче – от раждане до 2 годишна възраст

  • Всяко едно движение стартира с времето по коремче
  • Времето по коремче е първата стъпка по пътя на учението

Няма друго същество, което да има нужда да научи толкова много само в няколко месеца. Няма и други подобни животинки родени толко беззащитни като човешкото бебе, толкова незрели в сравнение с крайната си форма.

Многократно е проучвано и доказано, че първите години и най-вече първата година от живота на едно дете е от голямо значение за по-нататъшното му емоционално, физическо и интелектуално развитие.

Докато бебетата усвояват волеви контрол върху своите рефлекси, те се научават да движат крайниците си в пространството и по този начин стимулират всичките си сетива. За да се постигне всичко това, ВРЕМЕТО ПО КОРЕМЧЕ е наложително.

Много бебета лежат по гръб толкова много през първите си месеци живот (когато са будни и/или на постелка на пода), че нямат възможността да разберат какво е да си повдигнеш главата, да се огледаш, да поемеш тежестта на тялото си върху ръцете си, в подготовка за „потегляне“- пълзейки по коремче и след това лазейки като тигър на ръце и колене.

Много родители в днешни дни носят децата си в обятията си, обърнати ПО КОРЕМЧЕ, за да насърчат засилването и развитието на мускулите на врата. Когато правите това, уверете се, че сменяте страната към която бебетата са обърнати, за да се стимулират и двете страни на бебето (лява и дясна). Същото важи и за бебета, които се хранят от бутилка – уверете се, че сменяте страната (лява и дясна) на която храните бебето си – подобно на кърмене.

В днешни дни, много от родителите купуват специални каски, по точен размер на главата на детето им, в опит да коригират сплеснатата част на главата на детето, в резултат от прекалено лежане по гръб в будно състояние, но това не е необходимо, ако се осигурява достатъчно време по коремче на Вашето съкровище.

Бъдете постоянни и не се отказвайте, дори и когато детето не обича да стои по коремче.  Това е така заради слабият му мускулен тонус и невъзможността да си вдигне главичката, породено от липса на опит.

Има много начини да се разнообразява времето за стоене по коремче:

  • четете книжка повдигната точно пред тях (те обожават начина по който звучи гласът ви и обръщането на страниците!);
  • поставете огледало пред тях, така че да виждат себе си и вас;
  • с порастването на бебето можете да поставите играчки пред него;
  • масажиране.
  • Търкаляйте ги на една страна, бавно и нежно. Нека да УСЕЩАТ чрез сухожилията и мускулите си.

Поставете навита кърпа или друг предмет под гърдите им, за да ги повдигнете, и по този начин можете на правите начинанието по-лесно за бебето.

Най-важното е, че времето по коремче помага на бебетата да разгърнат своя емоционален, физически и интелектуален потенциал.