Д- р Джейн Уилямс,  международно признат експерт по ранно детско развитие от Австралия  и представителката на програмата KindyROO за Европа Мая Василева откриха официално първия KindyROO  център в Люксембург. Специалистките в областта на ранното детско развитие представиха програмата пред родители и преподаватели в детски градини и училища в Люксембург.

КиндиРу занимания се провеждат във Великото херцогство от април тази година.  Д- р Уилямс запозна присъстващите на тържеството с последните новости в сферата на неврологията и педагогиката.  Тя представи и научни доказателства за ефектите от системата.

Европейската обиколка на д-р Уилямс и г-жа Василева включваше представяне на програмата в Брюксел, Белгия и Цюрих, Швейцария. Навсякъде резултатите, които се постигат при здрави деца и при деца с проблеми в развитието, бяха посрещани с възторг и надежда от участниците в срещите: родители, специалисти по образование, както и спеицализирани в терапията при деца с проблеми медици. 

В Австралия тя е въведена както в самостоятелни центрове,  така и в детски градини, ползва се и от редица основни училища.  Чрез занимания по методиката на програмата значително се повишава неврологичната възраст на децата.

В България КиндиРу присъства от 1 юни 2014  г.  За този кратък период са разкрити 21  центъра в 12  града на страната.  Хиляди български родители вече са убедени в ефекта от програмата и с радост възпитават здрави и умни деца с помощта на екипа от професионалисти на КиндиРу България.