За нас като отговорни професионалисти е от изключително значение да повишаваме квалификацията си постоянно. Благодарение на Janice Graham, RMTi, ние знаем още повече за правилните стимулации в ранно детство. Епигенетиката или влиянието на средата върху развитието е фактор, който е по-силен от генетиката. Това, което Вие правите като родител, е от изключително значение за развитието на детето. Janice ни даде репертоар от нови упражнения, чрез които да постигаме баланс и концентрация у детето.

Пренесете се в атмосферата на Обучението чрез нашата галерия от снимки 🙂

 

 

 

 

 

 

Очакваме ви с нови знания и много любов!