“Затворете учебника, поставете молива си в горната част на чина, вървете до средната линия на стаята и оформете две редици, тихо! “ –  инструкции на учител.

Удивително е колко деца постъпват в училище и са неспособни да реагират на такъв вид инструкция, защото не разбират концепции като център, горна част, затвори, близо, под, тихо. Тези деца са „изгубени“ в ситуации, където в инструкциите са включени тези концепции. Основното разбиране на децата за концепции е важно нещо за добър успех в училище. Разбирането и използването на основни концепции помага на децата да се научат да четата и разбират какво са прочели или написали. Това помага и на децата да бъдат по-ефективни в комуникацията си с другите.

Езикът ни е пълен с концептуални думи – ние не осъзнаваме, че тези думи не винаги са ясни за децата.

Следователно, какъв е най-добрият начин да помогнеш на детето си да научи значението на тези концептуални думи?

Прохождащи

От момента, в който бебетата започнат да ходят, пред вас стоят множество възможности да използвате концептуални думи, както вкъщи, така и докато си играете с оборудване – „можеш ли да минеш –отдолу, отгоре, горе, долу, през, около, вътре, вън, между – оборудването?“ Звънчетата са много голяма забава в тази фаза на развитие. Те помагат на детето да научи концептуални думи като отпред, към, от, високо, ниско, около, бързо, бавно , и т.н.

След като детето започне да реагира на говорене и започне да изпълнява команди и инструкции, възможностите нарастват. Могат да разберат какво е да си горе/долу, вътре/вън, под/над. Песнички с действия като  “Ring a Ring a Rosie’, ‘Hickory, Dickory, Dock’, ‘Jack & Jill went up the Hill’ и игри за пръсти като ‘Round & round the garden’ съдържат различни концептуални думи, които насърчават децата да свързват движение с думата.

Двугодишни и деца на три години

В тази възрастова група децата се радват да намират скрити обекти под, зад, пред нещо друго.  

По-големи деца могат да играят игри с топка – „търкаляй топката под въжето“, „хвърли топката над въжето“, „хвърли топката към тате“ и т.н.

След и преди са думи, които често използваме, но много трудни за децата да разберат. Тези думи са концептуални думи за време. Добре е първо да ги представите в контекст на движение: „можеш ли да вървиш след мен?“ „Хайде да вървим след топката“, „преди да го направиш сам, гледай мен“, „измий си ръцете преди да обядваш“.

 

Деца на четири години

Структурирани занимания, които изискват децата да се подредят в редица, могат да бъдат използвани за представяне на концепуталните думи отпред, зад, на края, в началото, в средата, далеч от, между и през. До момента, в който детето се научи да прави неща в последователност, думи като първо и последно са трудни за разбиране.

Играйте с пластилин, боя, конструктори и създавайте възможности за показване на различията в размера, формата и тежестта на различни обекти. Не забравяйте да споменете и кои от тях са подобни.

Както виждате, езикът е пълен с концептуални думи, които са важни за научаването както на езика, така и на математически правила и методи в училище. Ние не осъзнаваме, че значението им не винаги е ясно за децата. Най-добрият начин да им помогнем да разберат значението на тези думи е чрез движение. Децата се учат да разбират концептуални думи, като извършват различни действия.