Преди 2-рата си година повечето деца са в билатерална фаза на развитие. Движенията, които очакваме да видим са: