Една от целите, заложени в системата КиндиРу е моторното планиране.

Детето естествено преминава от хаотични непреднамерени движения, жизнено важни за оцеляването към планирани движения. Този процес е дълъг и сложен – детето трябва да хвърли мнокократно на земята играчката, за да може в последствие да предвиди какво ще се случи. Да протегне ръцете си и да се опита да хване подадената му играчка. И майките знаят колко е трудно това и колко са щастливи децата, когато успеят.

Моторното планиране се намира между мисълта за действието и изпълнението му. А това е невероятна мозъчна активност! Има много действия, които извършваме автоматично, без да се замисляме. Но развитието на мозъка, толкова интензивно в най-ранна възраст се нуждае от нови и разнообразни стимули. Детето трябва да изследва, за да помисли когато има нова задача. Затова в нашата програма залагаме на нови, усложнени, променящи се задачи. Ако имаме прескачане на пречките на стълба, в следващия момент вдигаме стълбата, усложняваме прескачането. Децата знаят какво трябва да правят, но условията са променени. Някои първо ще си помагат с ръце, други ще се пробват, но вече са „помислили“, че трябва да вдигнат крачето по-високо, за да прескочат. А това вече е и развитие на преднамерени действия, а не само проба-грешка. 


Моторното планиране има пряко отношение към развитието на речта – колкото по-рано може да се случи то, толкова по-рано и качествено ще се развият говорните умения. Неслучайно КиндиРу децата са приказливи :). Развитието на речта е пряко свързано с движението, укрепването на големите групи мускули, фината моторика.
В КиндиРу бързото развитие на речта не е „страничен ефект“ а естествен резултат от постигането на голямата цел – сензорно-моторната интеграция.

Запишете се на www.portal.kindyroo.bg и заповядайте в най-близкия до Вас център, за да се уверите сами!